اس ام اس عاشقانه
دوستی مثل ایستادن روی سیمان خیسه ، هر چی بیشتر بمونی رفتنت سخت تر میشه و اگه رفتی جای پات واسه همیشه می مونه .
 
اس ام اس عاشقانه
من اگه سه ثانیه وقت داشته باشم ،یک ثانیه به تو نگاه می کنم ، یک ثانیه به تو فکر می کنم ، یک ثانیه میگم دوست دارم ، من زندگی می کنم برای این سه ثانیه .

 

اس ام اس عاشقانه

دوستی اتفاق است ، جدایی رسم طبیعت ، طبیعت زیباست ، نه به زیبایی حقیقت ، حقیقت تلخ است ، نه به تلخی جدایی ، جدایی سخت است نه به تلخی تنهایی .
 
اس ام اس عاشقانه
آرزوهاتو یه جا یادداشت کن و یکی یکی از خدا بخواه ، خدا یادش نمیره اما تو فراموش می کنی که چیزی که امروز داری همون آرزوی دیروزت بوده .

 

اس ام اس عاشقانه

با خیال تو به سر بردن اگر هست گناه / با خبر باش که من غرق گناهم همه شب .
 
اس ام اس عاشقانه
ترک دنیا کرده ام ترک جان هم می کنم / غیر عشقت هرچه گویی ترک آن هم می کنم .

 

اس ام اس عاشقانه

وقتی می رفتی بهار بود ، تابستان نیامدی ، پاییز شد ، پاییز که نیامدی پاییز ماند ، زمستان که نیایی باز پاییز می ماند ، تو رو خدا فصل ها رو به هم نریز ! پاشو بیا دیگه .
 
اس ام اس عاشقانه
می دونی فرق تو با کشتی چیه ؟ کشتی به گل می شینه ، تو به دل می شینی .

 

اس ام اس عاشقانه

تازه فهمیدم تو دنیا هیچ قلبی واسه من نمی تپه ، حتی قلب خودم ، چون اونم واسه تو می تپه .
 
اس ام اس عاشقانه
دوستی تکرار دوستت دارم نیست ، دوستی فهمیدن نا گفتنی های کسی است که دوستش می داری .